29 September, 2020

Lịch phát sóng AXN 30/8/2020

00:05:00 HOT FUZZ : CẢNH SÁT MẪN CÁN
02:20:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
03:15:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
04:10:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
05:05:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
06:00:00 SONGLAND (SEASON 2) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 2)
06:50:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
07:45:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
08:40:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
10:25:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
11:15:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
12:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
13:00:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
14:00:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
14:50:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
15:45:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
16:35:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
17:25:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
19:10:00 SONGLAND (SEASON 2) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 2)
20:00:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
20:55:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
21:45:00 THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỶ JURA