20 January, 2021

Lịch phát sóng AXN 30/11/2020

00:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
01:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
02:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
03:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
04:30:00 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
05:00:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
06:00:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
06:55:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
07:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
08:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
09:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
10:10:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
11:40:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
12:35:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
13:30:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
14:20:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
15:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
16:45:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
17:40:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
18:35:00 PROJECT GO : DỰ ÁN GO
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
19:55:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
20:50:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
21:45:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
22:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
23:35:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)