nGày 06/12/2019

Lịch phát sóng AXN 30/11/2019

Lịch phát sóng AXN 30/11/2019
00:00:00THE HIT LIST : DANH SÁCH ĐEN
01:40:00MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
02:30:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
03:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
04:15:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
05:05:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
06:00:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
06:55:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
07:55:00INFERNO : HỎA NGỤC
10:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
11:55:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
12:50:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
13:45:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
14:40:00SUPERNATURAL (SEASON 15)
15:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
16:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
17:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
18:55:00RUDE(ISH) TUBE
19:25:00RUDE(ISH) TUBE
19:55:00SPIDER-MAN 3 : NGƯỜI NHỆN 3
21:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
22:40:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
23:35:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 30/11/2019