27 September, 2020

Lịch phát sóng AXN 3/9/2020

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
02:20:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
03:15:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
05:05:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
06:00:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
06:50:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
07:40:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
08:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
09:20:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
10:10:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
11:00:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
11:50:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
12:45:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
13:40:00 MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
14:35:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
15:30:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
16:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
17:10:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
18:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
18:55:00 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
19:25:00 ASIAN DREAM (SEASON 1) : GIẤC MƠ CHÂU Á (PHẦN 1)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
20:50:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
21:45:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
22:40:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
23:35:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)