20 October, 2020

Lịch phát sóng AXN 3/7/2020

00:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
01:30:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
02:30:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
04:10:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
06:00:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
07:40:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
08:10:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
08:40:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
09:35:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
10:25:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
11:15:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
11:45:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
12:40:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
14:20:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
14:50:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
15:20:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
16:15:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
17:05:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
18:00:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
18:50:00 CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
19:50:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
20:20:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
20:50:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
21:50:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
22:45:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
23:40:00 BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA