16 May, 2021

Lịch phát sóng AXN 3/5/2021

Lịch phát sóng AXN 3/5/2021

00:40:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
01:35:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
02:30:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
03:20:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
04:15:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
05:05:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 2) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 2)
06:00:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
06:50:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
08:20:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
09:15:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
10:05:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 2) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 2)
11:00:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
11:50:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
12:45:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
13:40:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
14:35:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
16:15:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
17:10:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
18:05:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
19:55:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
20:50:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
21:45:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
22:40:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
23:35:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
Lịch phát sóng AXN 3/5/2021