nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng AXN 3/12/2019

Lịch phát sóng AXN 3/12/2019
00:30:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
01:25:00SUPERNATURAL (SEASON 15)
02:20:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
03:15:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
04:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
05:05:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
06:00:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
06:50:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
07:45:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
08:35:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
09:25:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
10:15:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
11:05:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
11:55:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
12:50:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
13:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
14:35:00MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
15:30:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
16:20:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
17:10:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
18:05:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
19:00:00THE AMAZING RACE (SEASON 30) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 30)
19:55:00LAKE PLACID 3 : HỒ YÊN Ả – PHẦN 3
21:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
22:40:00MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
23:35:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
Lịch phát sóng AXN 3/12/2019