1:27 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng AXN 3/10/2021

Lịch phát sóng AXN 3/10/2021

00:30:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
01:25:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:20:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
04:10:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
05:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
06:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
06:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
07:35:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
08:25:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
09:15:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
10:10:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
11:55:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
12:45:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
14:30:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
15:25:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
16:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:10:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
18:05:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
19:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
20:50:00 HURRICANE SEASON : MÙA BÃO
22:50:00 DUNE : XỨ CÁT
Lịch phát sóng AXN 3/10/2021