7:24 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng AXN 29/8/2021

Lịch phát sóng AXN 29/8/2021

01:35:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
02:30:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
03:25:00 BULLETPROOF 2 : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
04:20:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ
05:10:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ
06:00:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
06:50:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
07:40:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
08:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
09:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
10:20:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
11:10:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
12:05:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG
13:00:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
13:55:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
14:50:00 BULLETPROOF 2 : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
15:45:00 MADAM SECRETARY 6 : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
16:40:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
17:35:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
18:30:00 TWIST OF FATE 2 : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
19:00:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
19:55:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
21:45:00 WAR : CUỘC CHIẾN
23:40:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 29/8/2021