20 January, 2021

Lịch phát sóng AXN 29/11/2020

02:20:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
04:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
05:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
06:00:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
07:00:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
07:55:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
08:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
09:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
10:35:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
11:30:00 PROJECT GO : DỰ ÁN GO
11:55:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
12:50:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
13:45:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
14:35:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
15:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
16:15:00 BULLETPROOF (SEASON 2) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
17:10:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
18:10:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
19:00:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
19:55:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
20:50:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
21:45:00 THE WOLFMAN : NGƯỜI SÓI
23:40:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)