20 January, 2021

Lịch phát sóng AXN 28/8/2020

00:30:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
02:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
04:10:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
05:05:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
06:00:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
06:50:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
07:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
08:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
09:20:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
10:10:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
11:00:00 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
11:30:00 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
12:00:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
12:50:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
13:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
14:35:00 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
15:05:00 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
15:35:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
16:25:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
17:15:00 MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
18:05:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
18:55:00 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
19:25:00 CYRIL: RIO MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT TẠI RIO
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
20:50:00 SONGLAND (SEASON 2) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 2)
21:45:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
22:40:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
23:35:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)