20 January, 2021

Lịch phát sóng AXN 28/11/2020

00:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
01:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
02:25:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
03:15:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
04:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
05:05:00 CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
06:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
07:50:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
08:50:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
09:45:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
10:40:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
11:35:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
12:30:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
13:25:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
14:20:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
15:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
16:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
17:10:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
18:05:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
19:00:00 CHICAGO FIRE (SEASON 4) : CỨU HỎA CHICAGO (PHẦN 4)
19:55:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
20:50:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
21:45:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
22:40:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
23:35:00 GLADIATOR : VÕ SĨ GIÁC ĐẤU