nGày 19/11/2019

Lịch phát sóng AXN 27/8/2019

Lịch phát sóng AXN 27/8/2019
00:30:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
01:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
02:20:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
03:10:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
04:05:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
06:00:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
06:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
07:45:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
09:15:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
10:10:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
11:05:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
12:00:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
12:55:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
14:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
15:20:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
16:15:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
17:05:00THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
18:00:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
18:30:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
19:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
19:55:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
20:50:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
21:45:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
22:40:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
23:35:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
Lịch phát sóng AXN 27/8/2019