6:56 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng AXN 27/6/2021

Lịch phát sóng AXN 27/6/2021

01:50:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
02:45:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
03:15:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
04:10:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
05:05:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
06:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
06:50:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
07:45:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
08:35:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
09:25:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
09:55:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
10:45:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
11:40:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
12:35:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
13:30:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
14:25:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
15:20:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
16:15:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
17:10:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
18:05:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
19:00:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
19:55:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
20:50:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
21:45:00 THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỶ JURA
Lịch phát sóng AXN 27/6/2021