nGày 03/04/2020

Lịch phát sóng AXN 27/3/2020

Lịch phát sóng AXN 27/3/2020
00:30:00GET HIM TO THE GREEK : ĐƯA ANH ẤY TỚI SÂN GREEK
02:05:00ANACONDA 3: OFFSPRING : TRĂN NAM MỸ: TRĂN CON
03:50:00RUDE(ISH) TUBE
04:20:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
05:10:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
06:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
06:55:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
07:55:00BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
08:50:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
09:40:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
10:30:00MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
11:20:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
12:10:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
13:05:00RUDE(ISH) TUBE
13:35:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
14:30:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
15:25:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
16:15:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
17:10:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
18:05:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
19:00:00SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
19:55:00PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
20:50:00PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
21:45:00BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
22:45:00ANACONDAS: TRAIL OF BLOOD : TRĂN NAM MỸ: DẤU MÁU
Lịch phát sóng AXN 27/3/2020