30 October, 2020

Lịch phát sóng AXN 26/9/2020

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
01:25:00 MADAM SECRETARY (SEASON 5) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 5)
02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
04:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
05:05:00 MADAM SECRETARY (SEASON 5) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 5)
06:00:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
06:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
07:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
08:30:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
09:20:00 MADAM SECRETARY (SEASON 5) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 5)
10:10:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
11:55:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
12:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
13:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
14:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
15:20:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
16:10:00 THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
17:00:00 MADAM SECRETARY (SEASON 5) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 5)
17:50:00 SONGLAND (SEASON 2) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 2)
18:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
19:30:00 JURASSIC PARK : CÔNG VIÊN KỶ JURA
21:45:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
22:40:00 SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
23:35:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)