nGày 02/04/2020

Lịch phát sóng AXN 26/3/2020

Lịch phát sóng AXN 26/3/2020
00:30:00EXIT : LỐI THOÁT
01:30:00SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
02:25:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
03:15:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
04:10:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
05:05:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
06:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
06:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
07:50:00EXIT : LỐI THOÁT
08:50:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
09:40:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
10:35:00BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
11:30:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
12:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
13:20:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
14:10:00LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT (SEASON 13) : PHÁP LUẬT&TRẬT TỰ: ĐỘI ĐIỀU TRA NẠN NHÂN ĐẶC BIỆT (P
15:00:00BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
15:55:00RUDE(ISH) TUBE
16:25:00BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
17:15:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
18:05:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
19:00:00HARD TARGET : MỤC TIÊU KHÓ DIỆT
20:50:00SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
21:45:00MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
22:40:00SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
23:35:00IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 26/3/2020