9:28 PM - 21/09/2021

Lịch phát sóng AXN 25/8/2021

Lịch phát sóng AXN 25/8/2021

00:30:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ
01:25:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR 5 : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬT (PHẦN 5
02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
03:15:00 ALEX RIDER
04:10:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ
05:05:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
06:00:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
06:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
07:40:00 ALEX RIDER
08:30:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
09:20:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
10:10:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
11:00:00 BULLETPROOF 2 : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
11:55:00 ALEX RIDER
12:50:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
13:40:00 NCIS: LOS ANGELES 11 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 11)
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
15:30:00 ALEX RIDER
16:25:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:15:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
18:05:00 MADAM SECRETARY 6 : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
19:00:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
19:55:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
20:50:00 ALEX RIDER
21:45:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
22:40:00 BLUE BLOODS 11 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
23:35:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 25/8/2021