nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng AXN 25/8/2019

Lịch phát sóng AXN 25/8/2019
01:15:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
02:10:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
03:30:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
04:20:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
05:10:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
06:00:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
06:50:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
07:40:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
08:30:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
10:20:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
11:15:00XXX: THE NEXT LEVEL : XXX: CẤP ĐỘ KẾ TIẾP
13:05:00BICENTENNIAL MAN : NGƯỜI 200 TUỔI
15:35:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
16:25:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 10) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 10)
17:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
18:05:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
18:55:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
20:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
21:45:00THE AMAZING SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
Lịch phát sóng AXN 25/8/2019