nGày 23/10/2019

Lịch phát sóng AXN 25/6/2019

Lịch phát sóng AXN 25/6/2019
00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
01:40:00MACGYVER 3 : MACGYVER (PHẦN 3)
02:30:00NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
03:20:00THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
04:10:00SEAL TEAM 2 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
05:05:00MACGYVER 3 : MACGYVER (PHẦN 3)
06:00:00NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
06:50:00MACGYVER 3 : MACGYVER (PHẦN 3)
07:40:00SEAL TEAM 2 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
09:25:00THE BLACKLIST 5 : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
10:20:00MACGYVER 3 : MACGYVER (PHẦN 3)
11:10:00IDENTITY : DANH TÍNH
12:55:00SEAL TEAM 2 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
13:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR 8 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
14:40:00MACGYVER 3 : MACGYVER (PHẦN 3)
15:30:00NCIS: LOS ANGELES 8 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
16:20:00TAKERS : BỌN KẺ CƯỚP
18:20:00INSTINCT : BẢN NĂNG
19:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
20:10:00WIND CHILL : GIÓ RÉT
22:00:00L.A.’S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
22:55:00BLUE BLOODS 9 : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
23:50:00L.A.’S FINEST : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 25/6/2019