nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng AXN 25/10/2018

Lịch phát sóng AXN 25/10/2018
 • 00:45:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
 • 02:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2)
 • 02:55:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2)
 • 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 05:00:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 06:00:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 3)
 • 06:25:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 3)
 • 06:50:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 09:25:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 10:20:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 3)
 • 10:45:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 3)
 • 11:10:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 12:05:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 13:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR: NINJA VS. NINJA : CHIẾN BINH NINJA MỸ: NINJA ĐỐI ĐẦU
 • 13:55:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
 • 15:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 3)
 • 16:00:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 3) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 3)
 • 16:30:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 17:25:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 18:20:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 19:15:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 2) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 2)
 • 20:40:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 21:10:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
 • 22:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 22:55:00THE REMAINING : NHỮNG NGƯỜI SÓT LẠI
Lịch phát sóng AXN 25/10/2018