nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng AXN 24/8/2019

Lịch phát sóng AXN 24/8/2019
00:20:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
01:15:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
02:10:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
03:05:00VALOR (SEASON 1) : LÒNG QUẢ CẢM (PHẦN 1)
04:00:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
05:00:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
06:00:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
06:50:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
07:40:00MASK OF ZORRO,THE : MẶT NẠ CỦA ZORRO
10:20:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
11:10:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
12:00:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
12:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
14:45:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
15:40:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
17:00:00XXX: THE NEXT LEVEL : XXX: CẤP ĐỘ KẾ TIẾP
18:50:00BOA VS PYTHON : ĐẠI CHIẾN TRĂN-MÃNG XÀ
20:50:00BICENTENNIAL MAN : NGƯỜI 200 TUỔI
23:20:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
Lịch phát sóng AXN 24/8/2019