31 October, 2020

Lịch phát sóng AXN 24/7/2020

00:30:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
02:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
04:10:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
06:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
07:40:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
08:30:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
09:20:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
10:10:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
11:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
11:55:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
12:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
13:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
14:30:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
15:25:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
16:15:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
17:10:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
18:05:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
19:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
20:50:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
21:50:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
22:45:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
23:35:00 DAYLIGHT : ÁNH SÁNG