9:51 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng AXN 24/6/2021

Lịch phát sóng AXN 24/6/2021

00:30:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
02:20:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
03:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
04:10:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
06:00:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
06:45:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
07:30:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
08:15:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
09:10:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
10:00:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
10:55:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
11:45:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
12:40:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
13:30:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
14:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
15:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
16:05:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
17:00:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
17:55:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
19:15:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
19:45:00 CIRQUE DU FREAK: THE VAMPIRE’S ASSISTANT : GÁNH XIẾC QUÁI DỊ: TRỢ LÝ MA CÀ RỒNG
21:45:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
22:40:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
23:35:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
Lịch phát sóng AXN 24/6/2021