25 November, 2020

Lịch phát sóng AXN 24/11/2020

00:30:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
01:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
02:25:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
03:15:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
04:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
05:05:00 CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
06:00:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
06:55:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
07:55:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
08:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
09:45:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
11:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
12:10:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
13:05:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
14:00:00 ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
15:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
16:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
17:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
18:05:00 GLADIATOR : VÕ SĨ GIÁC ĐẤU
20:50:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) SPECIAL : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15) – TẬP ĐẶC BIỆT
21:45:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)
22:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
23:35:00 SUPERNATURAL (SEASON 15) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 15)