2:27 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng AXN 23/9/2021

Lịch phát sóng AXN 23/9/2021

00:30:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
02:20:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
04:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
05:05:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
06:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
06:50:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
07:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
08:25:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
09:15:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
10:05:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
11:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 31) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 31)
11:55:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
12:45:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
13:35:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
14:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 11) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 11)
15:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
16:10:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
17:05:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
17:55:00 EMPLOYEE OF THE MONTH : NHÂN VIÊN CỦA THÁNG
20:00:00 MAGIC: CAUGHT ON CAMERA : ẢO THUẬT: GHI LẠI TRÊN MÁY QUAY
20:30:00 MY HOMETOWN IS G.O.A.T. : QUÊ TÔI LÀ SỐ 1
20:50:00 NURSES (SEASON 1) : Y TÁ (PHẦN 1)
21:45:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
22:40:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
23:35:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
Lịch phát sóng AXN 23/9/2021