12 April, 2021

Lịch phát sóng AXN 23/3/2021

Lịch phát sóng AXN 23/3/2021

00:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
01:25:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
02:20:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
04:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
05:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
06:50:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
07:45:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
08:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
09:35:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
10:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
11:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
12:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
13:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
14:05:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
15:50:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
16:20:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
17:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
18:05:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
19:55:00 THE SCORPION KING : VUA BỌ CẠP
21:45:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
22:40:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
23:35:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 23/3/2021