nGày 22/10/2019

Lịch phát sóng AXN 22/9/2019

Lịch phát sóng AXN 22/9/2019
00:40:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
02:30:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
03:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
04:10:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
05:05:00CARNAGE (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN XE ĐỘ (PHẦN 1)
06:00:00A FIGHTING MAN : ĐẤU SĨ
07:45:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
08:35:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
10:25:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
12:15:00LAKE PLACID: THE FINAL CHAPTER : HỒ YÊN Ả: CHƯƠNG CUỐI
14:05:00MASK OF ZORRO,THE : MẶT NẠ CỦA ZORRO
16:40:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
17:30:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
18:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
19:50:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
21:45:00THE 5TH WAVE : ĐỢT TẤN CÔNG THỨ 5
Lịch phát sóng AXN 22/9/2019