9:41 PM - 21/09/2021

Lịch phát sóng AXN 22/8/2021

Lịch phát sóng AXN 22/8/2021

01:55:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
02:50:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
03:40:00 BULLETPROOF 2 : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
04:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR 10 : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
05:30:00 TWIST OF FATE 2 : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
06:00:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
06:50:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
07:45:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
08:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
09:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
10:25:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
11:15:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
12:10:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG
13:05:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
14:00:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
14:50:00 BULLETPROOF 2 : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
15:45:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
16:40:00 DEPUTY : NGƯỜI THAY THẾ
17:35:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
18:30:00 TWIST OF FATE 2 : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
19:00:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
19:55:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
21:45:00 CONFIDENCE : SỰ TIN TƯỞNG
23:45:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
Lịch phát sóng AXN 22/8/2021