12 April, 2021

Lịch phát sóng AXN 22/3/2021

Lịch phát sóng AXN 22/3/2021

00:30:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
01:25:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
03:15:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
04:10:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
05:05:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
06:50:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
07:45:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
08:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
09:35:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 2) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 2)
10:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
11:25:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
12:20:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
13:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
14:05:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
15:45:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT
16:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 10) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 10)
17:35:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
18:30:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
19:25:00 ASIAN DREAM (SEASON 1) : GIẤC MƠ CHÂU Á (PHẦN 1)
19:55:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
20:50:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
21:45:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
22:40:00 THE ROOKIE (SEASON 1) : LÍNH MỚI (PHẦN 1)
23:35:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
Lịch phát sóng AXN 22/3/2021