nGày 27/01/2020

Lịch phát sóng AXN 21/9/2019

Lịch phát sóng AXN 21/9/2019
00:30:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
01:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
02:30:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
03:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
04:10:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
05:10:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
06:50:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
09:25:00MASK OF ZORRO,THE : MẶT NẠ CỦA ZORRO
12:05:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
12:55:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
14:45:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
16:40:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
17:55:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
18:50:00A FIGHTING MAN : ĐẤU SĨ
20:50:00LAKE PLACID: THE FINAL CHAPTER : HỒ YÊN Ả: CHƯƠNG CUỐI
22:40:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
Lịch phát sóng AXN 21/9/2019