nGày 17/10/2018

Lịch phát sóng AXN 21/5/2018

Lịch phát sóng AXN 21/5/2018
00:45DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
01:15DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
01:45AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
02:35MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
03:25KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
04:15NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
05:05BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
06:00MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
06:50KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
07:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
08:30BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
09:25NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
10:20MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
11:10KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
12:05CAUGHT ON CAMERA WITH NICK CANNON (SEASON 2) : HÌNH ẢNH CHỘP ĐƯỢC QUA MÁY QUAY, NGƯỜI DẪN: NICK CANN
12:55DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
13:25DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
13:55AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
14:50MACGYVER (SEASON 1) : MACGYVER (PHẦN 1)
15:45BATTLEBOTS (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 1)
16:40NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
17:30KILLJOYS 3 : ĐỘI KILLJOY (PHẦN 3)
18:20KICKING & SCREAMING : VÙNG VẪY VÀ GÀO THÉT
19:15AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
20:10INSANE OR INSPIRED? (SEASON 1) : ĐIÊN RỒ HAY SÁNG TẠO?
21:05QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
22:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
22:55THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
23:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)

 

Lịch phát sóng AXN 21/5/2018