10:08 AM - 07/12/2021

Lịch phát sóng AXN 21/10/2021

Lịch phát sóng AXN 21/10/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:30 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
01:25 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
02:20 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11)
03:15 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
04:10 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
05:05 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
06:00 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11)
06:50 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
07:40 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
08:30 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
09:20 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
10:15 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
11:10 Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32) The Amazing Race (Season 32)
12:00 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
12:50 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
13:45 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
14:35 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11)
15:30 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
16:20 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
17:15 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
18:05 Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Los Angeles (Phần 12) Ncis: Los Angeles (Season 12)
18:55 Chiến Binh Ninja Mỹ Nhí (Phần 1) American Ninja Warrior Junior (Season 1)
19:50 Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại Magic: Caught On Camera
20:20 Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại Magic: Caught On Camera
20:50 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
21:45 Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 1) Csi: Vegas (Season 1)
22:40 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
23:35 Đội Điều Tra Hiện Trường: Vegas (Phần 1) Csi: Vegas (Season 1)
Lịch phát sóng AXN 21/10/2021