nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng AXN 20/9/2019

Lịch phát sóng AXN 20/9/2019
00:05:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
00:55:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
01:45:00CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
02:35:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
03:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
04:15:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
05:10:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:00:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
06:50:00CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
07:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
08:30:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
09:25:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
10:15:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
11:05:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
11:55:00THE ELEMENTS: COSENTINO : CÁC NGUYÊN TỐ: COSENTINO
12:45:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
13:35:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
14:25:00CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
15:25:00MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
16:15:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 7) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
17:05:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
18:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
20:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
21:55:00MASK OF ZORRO,THE : MẶT NẠ CỦA ZORRO
Lịch phát sóng AXN 20/9/2019