31 October, 2020

Lịch phát sóng AXN 20/7/2020

00:20:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
01:15:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
02:15:00 PARANORMAL WITNESS (SEASON 4) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN (PHẦN 4)
03:15:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
04:10:00 L.A.’S FINEST (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
05:05:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
06:00:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
06:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
07:40:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
08:30:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
09:20:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
10:10:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
11:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
12:00:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
12:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
13:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 8) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 8)
14:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
15:20:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
16:10:00 MACGYVER (SEASON 2) : MACGYVER (PHẦN 2)
17:05:00 SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
17:55:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
18:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
19:55:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
20:50:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
21:45:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
22:40:00 CHICAGO PD (SEASON 6) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
23:35:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)