nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng AXN 20/7/2019

Lịch phát sóng AXN 20/7/2019
00:15:00RUDE(ISH) TUBE
00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
01:40:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
02:30:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
03:20:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
04:10:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
05:05:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
06:00:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
06:50:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
07:40:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13) – TẬP ĐẶC BIỆT
08:35:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
09:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
10:15:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
11:05:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
11:55:00BLUE BLOODS (SEASON 9) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 9)
12:45:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
13:35:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
15:25:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
17:15:00TAKERS : BỌN KẺ CƯỚP
19:25:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
20:20:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
20:50:002012
23:45:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
Lịch phát sóng AXN 20/7/2019