nGày 16/07/2019

Lịch phát sóng AXN 20/4/2019

Lịch phát sóng AXN 20/4/2019
00:50:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 8) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 8)
02:30:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
03:20:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
04:10:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 13)
06:00:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
06:50:00RUDE(ISH) TUBE
07:20:00RUDE(ISH) TUBE
07:50:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
08:40:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
09:30:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
10:20:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
11:10:00CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
12:00:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
12:55:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
13:50:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
15:10:00RUDE(ISH) TUBE
15:40:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
16:35:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
17:30:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
18:25:00THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
21:05:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
22:00:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
22:55:00THE BLACKLIST (SEASON 6) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 6)
23:50:00BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
Lịch phát sóng AXN 20/4/2019