nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng AXN 20/10/2018

Lịch phát sóng AXN 20/10/2018
 • 00:15:00DON’T BLINK : ĐỪNG CHỚP MẮT
 • 00:45:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 01:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 02:30:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2)
 • 02:55:00NITRO CIRCUS LIVE (SEASON 2) : NITRO CIRCUS: BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP (PHẦN 2)
 • 03:20:00QUANTICO (SEASON 3) : QUANTICO (PHẦN 3)
 • 04:10:00SEAL TEAM (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 1)
 • 05:00:00THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
 • 06:00:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 06:50:00BATTLEBOTS (SEASON 2) : CUỘC CHIẾN ROBOT (PHẦN 2)
 • 07:40:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 08:30:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 09:25:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
 • 10:20:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 10:45:00PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
 • 11:10:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 12:05:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 13:00:00SUPERNATURAL (SEASON 14) : SIÊU NHIÊN (PHẦN 14)
 • 13:55:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 14:50:00IDENTITY : DANH TÍNH
 • 16:40:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 17:30:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 9) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 9)
 • 18:20:00LAKEVIEW TERRACE : NGÔI NHÀ BÊN HỒ
 • 20:10:00INSTINCT (SEASON 1) : BẢN NĂNG (PHẦN 1)
 • 21:05:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
 • 22:00:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 9) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 9)
 • 22:55:00LAND OF THE LOST : VÙNG ĐẤT BỊ LÃNG QUÊN
Lịch phát sóng AXN 20/10/2018