7:03 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng AXN 2/8/2021

Lịch phát sóng AXN 2/8/2021

00:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
01:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
02:45:00 WIPEOUT 8 : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
03:40:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
04:35:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
05:30:00 CYRIL:SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
06:00:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
06:50:00 SONGLAND : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC
07:35:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
08:25:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
09:15:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
10:05:00 CYRIL:SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
10:35:00 THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỶ JURA
12:55:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
13:45:00 SEAL TEAM 4 : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
14:35:00 SONGLAND : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC
15:25:00 L.A.’S FINEST 2 : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 2)
16:20:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
17:15:00 CHICAGO PD 6 : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 6)
18:05:00 BULLETPROOF : BIA ĐỠ ĐẠN
19:00:00 AMERICAN NINJA WARRIOR JUNIOR 1 : CHIẾN BINH NINJA MỸ NHÍ (PHẦN 1)
19:55:00 THE ROOKIE 3 : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
20:50:00 MACGYVER 5 : MACGYVER (PHẦN 5)
21:45:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)
22:40:00 TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
23:35:00 NCIS: LOS ANGELES 12 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN: LOS ANGELES (PHẦN 12)

 

Lịch phát sóng AXN 2/8/2021