16 May, 2021

Lịch phát sóng AXN 2/5/2021

Lịch phát sóng AXN 2/5/2021

01:45:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
02:40:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
03:35:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
04:30:00 THE ROOKIE (SEASON 2) : LÍNH MỚI (PHẦN 2)
05:25:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
06:00:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
06:45:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
07:30:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
08:15:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
09:10:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
10:05:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
11:00:00 THE APPRENTICE: ONE CHAMPIONSHIP EDITION : NGƯỜI TẬP SỰ: ONE CHAMPIONSHIP
11:55:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
12:45:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
13:40:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
14:35:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
15:25:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
16:20:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
17:10:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
18:05:00 ALEX RIDER (SEASON 1) : ALEX RIDER (PHẦN 1)
19:00:00 CHICAGO PD (SEASON 8) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 8)
19:55:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
20:50:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
21:45:00 JOHNNY ENGLISH REBORN : JOHNNY ENGLISH TÁI SINH
23:45:00 SEAL TEAM (SEASON 4) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 4)
Lịch phát sóng AXN 2/5/2021