2 March, 2021

Lịch phát sóng AXN 2/2/2021

Lịch phát sóng AXN 2/2/2021

00:30:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
01:30:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT
02:25:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
03:15:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
04:05:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
05:05:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT
06:00:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
06:30:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
07:45:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
08:10:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT
09:05:00 BULLETPROOF (SEASON 2) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
10:00:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
10:50:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
11:40:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 9) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 9)
12:35:00 BULLETPROOF (SEASON 2) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
13:30:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT
14:25:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
15:50:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
16:20:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
17:10:00 BULLETPROOF (SEASON 2) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 2)
18:05:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
19:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
19:55:00 SONGLAND (SEASON 1) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 1)
20:50:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) SPECIALS : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12) TẬP ĐẶC BIỆT
21:45:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
22:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
23:35:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 2/2/2021