nGày 09/12/2019

Lịch phát sóng AXN 2/12/2019

Lịch phát sóng AXN 2/12/2019
01:30:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
02:30:00MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
03:30:00MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
04:30:00MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
05:30:00RUDE(ISH) TUBE
06:00:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
06:50:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
07:45:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
08:35:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
09:25:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
10:15:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
11:05:00RUDE(ISH) TUBE
11:35:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
12:30:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
13:20:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
14:10:00MADAM SECRETARY (SEASON 4) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 4)
15:00:00INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
15:55:00SEAL TEAM (SEASON 2) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 2)
16:45:00L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
17:45:00RUDE(ISH) TUBE
18:15:00RUDE(ISH) TUBE
18:45:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 2) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 2)
19:40:00DUBAI ULTIMATE CHALLENGE : THỦ THÁCH TỘT ĐỈNH DUBAI
19:55:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
21:45:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
22:40:00SUPERNATURAL (SEASON 15)
23:35:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
Lịch phát sóng AXN 2/12/2019