1:44 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng AXN 2/10/2021

Lịch phát sóng AXN 2/10/2021

00:30:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
01:25:00 DAVID BLAINE: BEYOND MAGIC : DAVID BLAINE: TRÊN CẢ ẢO THUẬT
02:20:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
03:15:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
04:10:00 MACGYVER (SEASON 4) : MACGYVER (PHẦN 4)
05:05:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
06:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
06:50:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
07:40:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
08:30:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
09:20:00 DAVID BLAINE: BEYOND MAGIC : DAVID BLAINE: TRÊN CẢ ẢO THUẬT
10:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
11:05:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
11:55:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
12:45:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
13:35:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
14:25:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
15:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
16:15:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
17:05:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
18:00:00 CYRIL: SIMPLY MAGIC : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
19:00:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
19:55:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
20:50:00 THE BLACKLIST (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
21:45:00 MACGYVER (SEASON 5) : MACGYVER (PHẦN 5)
22:40:00 BLUE BLOODS (SEASON 11) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 11)
23:35:00 MADAM SECRETARY (SEASON 6) : NỮ NGOẠI TRƯỞNG (PHẦN 6)
Lịch phát sóng AXN 2/10/2021