nGày 24/02/2018

Lịch phát sóng AXN 19/7/2017

Lịch phát sóng AXN 19/7/2017
00:45ASIA’S GOT TALENT : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á
02:35THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
03:25THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3)
04:15DIG (SEASON 1) : KHAI QUẬT (PHẦN 1)
05:05HANNIBAL (SEASON 3)
06:00HANNIBAL (SEASON 3)
06:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
07:40ALIAS (SEASON 1) : BÍ DANH (PHẦN 1)
08:30QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
09:20THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3)
10:15WIPEOUT (SEASON 7) : CÚ NGÃ (PHẦN 7)
11:10THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
12:05BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
13:00AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
13:55HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
14:50THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3)
15:40QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
16:35THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
17:25AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
18:15BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
19:10ASIA’S GOT TALENT : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á
21:05AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
22:00NCIS: LOS ANGELES (SEASON 8) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 8)
22:55HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
23:50AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)

 

Comments

comments

Lịch phát sóng AXN 19/7/2017