2 August, 2021

Lịch phát sóng AXN 19/6/2021

Lịch phát sóng AXN 19/6/2021

00:30:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
01:20:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
02:20:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
03:45:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 13) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 13)
04:15:00 INSTINCT (SEASON 2) : BẢN NĂNG (PHẦN 2)
05:05:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
06:00:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
07:30:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
08:20:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
09:10:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
10:00:00 CURFEW (SEASON 1) : LỆNH GIỚI NGHIÊM (PHẦN 1)
10:55:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
11:50:00 WIPEOUT (SEASON 8) : CÚ NGÃ (PHẦN 8)
12:45:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
13:40:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 2) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 2)
14:30:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
15:00:00 VIRAL VIDEO SHOWDOWN (SEASON 1) : ĐẠI CHIẾN VIDEO GÂY SỐT (PHẦN 1)
15:30:00 BULLETPROOF (SEASON 1) : BIA ĐỠ ĐẠN (PHẦN 1)
16:25:00 AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
18:05:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
19:00:00 L.A.’S FINEST (SEASON 1) : BIỆT ĐỘI TINH NHUỆ L.A. (PHẦN 1)
19:55:00 THE ROOKIE (SEASON 3) : LÍNH MỚI (PHẦN 3)
20:50:00 DEPUTY (SEASON 1) : NGƯỜI THAY THẾ (PHẦN 1)
21:45:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
22:40:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
23:35:00 KILLSHOT : TRONG TẦM NGẮM
Lịch phát sóng AXN 19/6/2021