9:38 AM - 07/12/2021

Lịch phát sóng AXN 19/10/2021

Lịch phát sóng AXN 19/10/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:30 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
01:25 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
02:20 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11)
03:15 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
04:10 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
05:05 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
06:00 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11)
06:55 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
07:45 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
08:35 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
09:25 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
10:20 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
11:15 Những Màn Ảo Thuật Được Máy Quay Ghi Lại Magic: Caught On Camera
11:45 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
12:40 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
13:35 Gia Đình Cảnh Sát (Phần 11) Blue Bloods (Season 11)
14:25 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11)
15:20 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
16:15 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
17:10 Y Tá (Phần 1) Nurses (Season 1)
18:05 Lính Mới (Phần 4) The Rookie (Season 4)
19:00 Chiến Binh Ninja Mỹ (Phần 11) American Ninja Warrior (Season 11)
19:55 Cuộc Đua Kỳ Thú (Phần 32) The Amazing Race (Season 32)
20:50 Hudson & Rex (Phần 1) Hudson & Rex (Season 1)
21:45 Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 1) Ncis: Hawai’I (Season 1)
22:40 Đội Điều Tra Hiện Trường (Phần 13) Csi: Crime Scene Investigation (Season 13)
23:35 Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân: Hawaii (Phần 1) Ncis: Hawai’I (Season 1)
Lịch phát sóng AXN 19/10/2021