9 March, 2021

Lịch phát sóng AXN 19/1/2021

Lịch phát sóng AXN 19/1/2021

00:30:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
01:25:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
02:20:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
03:15:00 CHICAGO PD (SEASON 5) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 5)
04:10:00 PARANORMAL WITNESS: TRUE TERROR (SEASON 5) : NHÂN CHỨNG HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN: NỖI KINH HOÀNG CÓ THẬ
05:05:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
06:00:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
06:50:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
08:00:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
08:30:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
09:20:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
10:10:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
11:00:00 THE BATTLE OF THE EX BESTIES (SEASON 1) : CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG CÔ BẠN THÂN CŨ (PHẦN 1)
11:55:00 SONGLAND (SEASON 2) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 2)
12:50:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
13:45:00 THE CAPTURE (SEASON 1) : BẮT GIỮ (PHẦN 1)
14:35:00 BRITAIN’S GOT TALENT (SEASON 12) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC ANH (PHẦN 12)
15:45:00 TWIST OF FATE (SEASON 2) : BƯỚC NGOẶT SỐ PHẬN (PHẦN 2)
16:15:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
17:10:00 TAKEN (SEASON 1) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 1)
18:05:00 BLACKLIST, THE (SEASON 8) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 8)
19:00:00 THE AMAZING RACE (SEASON 32) : CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 32)
19:55:00 PARAMEDICS: LIFE ON THE LINE (SEASON 1) : CỨU THƯƠNG: CUỘC SỐNG HIỂM NGUY (PHẦN 1)
20:50:00 BURIED IN THE BACKYARD (SEASON 1) : CHÔN GIẤU TRONG SÂN NHÀ (PHẦN 1)
21:45:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
22:40:00 NCIS: LOS ANGELES (SEASON 11) : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 11)
23:35:00 TAKEN (SEASON 2) : CƯỠNG ĐOẠT (PHẦN 2)
Lịch phát sóng AXN 19/1/2021