nGày 20/01/2020

Lịch phát sóng AXN 19/1/2020

Lịch phát sóng AXN 19/1/2020
00:25:00KUNG FU HUSTLE : TUYỆT ĐỈNH KUNG FU
02:20:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
03:15:00RUDE(ISH) TUBE
03:45:00RUDE(ISH) TUBE
04:15:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
05:05:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
06:00:00AMERICA’S GOT TALENT (SEASON 14) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG NƯỚC MỸ (PHẦN 14)
08:00:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
08:50:00SUPERNATURAL (SEASON 15)
09:40:00KUNG FU HUSTLE : TUYỆT ĐỈNH KUNG FU
11:35:00SPIDER-MAN 3 : NGƯỜI NHỆN 3
14:10:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
15:00:00SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
15:50:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
16:40:00TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1) : ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
17:30:00ASIA’S GOT TALENT (SEASON 3) : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á (PHẦN 3)
19:00:00THE BLACKLIST (SEASON 7) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 7)
19:55:00HAWAII FIVE-0 (SEASON 10) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 10)
20:50:00MACGYVER (SEASON 3) : MACGYVER (PHẦN 3)
21:45:00STUART LITTLE
23:30:00THE RUNDOWN : VIỆC NẶNG
Lịch phát sóng AXN 19/1/2020