nGày 25/02/2018

Lịch phát sóng AXN 18/7/2017

Lịch phát sóng AXN 18/7/2017
00:05PEOPLE BEHAVING BADLY : ỨNG XỬ KÉM
00:35CYRIL: SIMPLY MAGIC (30MIN VERSION) : CYRIL: ẢO THUẬT ĐƠN GIẢN
01:05THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
02:25THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3)
03:15HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
04:05THE APPRENTICE ASIA : NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á
05:05HANNIBAL (SEASON 3)
06:00HANNIBAL (SEASON 3)
06:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
07:45ALIAS (SEASON 1) : BÍ DANH (PHẦN 1)
08:40QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
09:30THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3)
10:20WIPEOUT (SEASON 7) : CÚ NGÃ (PHẦN 7)
11:15THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
12:10CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: HÀNH VI ĐÁNG NGỜ
13:00NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
13:55HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
14:50THE BLACKLIST (SEASON 3) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 3)
15:45QUANTICO (SEASON 2) : QUANTICO (PHẦN 2)
16:40THE AMAZING RACE (SEASON 26) : CUỘC ĐUA KÌ THÚ (PHẦN 26)
17:30NCIS: LOS ANGELES 7 : CỤC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HẢI QUÂN LOS ANGELES (PHẦN 7)
18:20CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1) : TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
19:15ASIA’S GOT TALENT : TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á
21:05AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
22:00BLUE BLOODS (SEASON 7) : GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 7)
22:55HAWAII FIVE-0 (SEASON 6) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
23:50AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)

 

Comments

comments

Lịch phát sóng AXN 18/7/2017