30 September, 2020

Lịch phát sóng AXN 18/8/2020

00:30:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
01:25:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
02:20:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
03:15:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
04:10:00 IN ICE COLD BLOOD (SEASON 2) : MÁU LẠNH (PHẦN 2)
05:05:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
06:00:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
06:50:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
07:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
08:30:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
09:20:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
10:15:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
11:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
11:55:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
12:50:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
13:40:00 HAWAII FIVE-0 (SEASON 8) : ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 8)
14:35:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
15:30:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
16:20:00 THE BLACKLIST (SEASON 5) : DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 5)
17:15:00 SEAL TEAM (SEASON 3) : BIỆT ĐỘI SEAL (PHẦN 3)
18:10:00 SONGLAND (SEASON 2) : VÙNG ĐẤT ÂM NHẠC (PHẦN 2)
19:05:00 AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 10) : CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 10)
20:00:00 MR. BEAN’S HOLIDAY : KÌ NGHỈ CỦA NGÀI BEAN
21:45:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1
22:40:00 CHICAGO PD (SEASON 7) : CẢNH SÁT CHICAGO (PHẦN 7)
23:35:00 LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR (SEASON 1) : LINCOLN RHYME: SĂN LÙNG KẺ TẦM XƯƠNG (PHẦN 1